The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  Prezidentsk? kancel?ria
From:  Facebook Inc <augusto.souza@mpgo.mp.br>
Date:  Fri, 21 Jun 2019 18:01:44 -0400
Category:  Lotto/Lottery
Date Added:  2019-08-27 13:13:01

This Email with the Subject "Prezidentsk? kancel?ria" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Fri, 21 Jun 2019 18:01:44 -0400 and has been classified as a Lotto/Lottery Scam Email. The sender shows as Facebook Inc <augusto.souza@mpgo.mp.br>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, or follow any URLs as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.FACEBOOK INC
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025
www.facebook.com
determinedfacebook7276@gmail.com

VÃÅenà Facebook uÅÃvateÄ:

To je upozorniÅ vÃs, Åe vÃÅ ÃÄet na Facebooku vyhral peniaze Prize $1,000,000.00 (1,000,000.00 
americkÃho ÅtÃtneho dolÃra) pre spustenie 2019 Facebook propagÃcie. Gratulujeme vÃm za to, Åe jeden 
z vybranÃch ÄudÃ.

Preto sa odporÃÄa zaslaÅ nasledujÃce informÃcie na adresu FACEBOOK INC spracovaÅ vÃÅ nÃrok 
[determinedfacebook7276@gmail.com]

1. celà meno................
2 krajiny..............
3. kontaktnà adresa.........
4. telefÃnne ÄÃslo.....
5. rodinnà stav........
6. povolanie....................
7. spoloÄnosÅ...................
8. vek..................................

Gratulujem!! eÅte raz.

OdoslaÅ informÃcie na oficiÃlnu adresu Åiadosti o spracovanie {determinedfacebook7276@gmail.com]

Prezidentskà kancelÃria
Facebook CEO
PÃn Mark Zuckerberg
determinedfacebook7276@gmail.com

FACEBOOK INC 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025 www.facebook.com determinedfacebook7276@gmail.com VÃÅenà Facebook uÅÃvateÄ: To je upozorniÅ vÃs, Åe vÃÅ ÃÄet na Facebooku vyhral peniaze Prize $1,000,000.00 (1,000,000.00 americkÃho ÅtÃtneho dolÃra) pre spustenie 2019 Facebook propagÃcie. Gratulujeme vÃm za to, Åe jeden z vybranÃch ÄudÃ. Preto sa odporÃÄa zaslaÅ nasledujÃce informÃcie na adresu FACEBOOK INC spracovaÅ vÃÅ nÃrok [determinedfacebook7276@gmail.com] 1. celà meno................ 2 krajiny.............. 3. kontaktnà adresa......... 4. telefÃnne ÄÃslo..... 5. rodinnà stav........ 6. povolanie.................... 7. spoloÄnosÅ................... 8. vek.................................. Gratulujem!! eÅte raz. OdoslaÅ informÃcie na oficiÃlnu adresu Åiadosti o spracovanie {determinedfacebook7276@gmail.com] Prezidentskà kancelÃria Facebook CEO PÃn Mark Zuckerberg determinedfacebook7276@gmail.com

fro 2019 to 2020 2019 2020
fro 2019 to 2020 2019 2020