The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  Od pani Rity Williamsovej.
From:  Rita Williams <ritawill001@gmail.com>
Date:  Sun, 12 Aug 2018 08:37:16 -0400
Date Added:  2019-08-27 10:11:23

This Email with the Subject "Od pani Rity Williamsovej." was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Sun, 12 Aug 2018 08:37:16 -0400 and has been classified as a Advance Fee Fraud/419 Scam Email. The sender shows as Rita Williams <ritawill001@gmail.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, or follow any URLs as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.NajdrahÅÃ v Kristovi,


Som panà Rita WilliamsovÃ, oÅenil som sa s pÃnom Davidom Williamsom uÅ 19 rokov bez dieÅaÅa a mÃj 
manÅel zomrel v roku 2007. Skontaktujem sa s vami, aby ste poznali moju tÃÅbu darovaÅ sumu 
6.500.000 dolÃrov, ktorà som zdedil mÃj neskorà manÅel na charitu, v sÃÄasnosti je fond stÃle v 
banke. NedÃvno mi povedal, Åe mÃm vÃÅnu chorobu, ktorà je problÃmom s rakovinou a nebudem trvaÅ 
ÄalÅie dva mesiace.
Chcem Äloveka, ktorà pouÅije tento fond na detskà domovy, Åkoly, cirkvi, vdovy a ÅÃri slovo BoÅie 
vo svojej krajine.
Odpovedzte mi na viac informÃcià a tieÅ mi poÅlite nasledujÃce informÃcie, ako je uvedenà niÅÅie.
Tvoje celà meno ..........
Adresa ...........
Vek ...............
povolanie ........
Fotka ...............
ZostaÅte poÅehnanÃ
Tvoja sestra v Kristu

NajdrahÅà v Kristovi, Som panà Rita WilliamsovÃ, oÅenil som sa s pÃnom Davidom Williamsom uÅ 19 rokov bez dieÅaÅa a mÃj manÅel zomrel v roku 2007. Skontaktujem sa s vami, aby ste poznali moju tÃÅbu darovaÅ sumu 6.500.000 dolÃrov, ktorà som zdedil mÃj neskorà manÅel na charitu, v sÃÄasnosti je fond stÃle v banke. NedÃvno mi povedal, Åe mÃm vÃÅnu chorobu, ktorà je problÃmom s rakovinou a nebudem trvaÅ ÄalÅie dva mesiace. Chcem Äloveka, ktorà pouÅije tento fond na detskà domovy, Åkoly, cirkvi, vdovy a ÅÃri slovo BoÅie vo svojej krajine. Odpovedzte mi na viac informÃcià a tieÅ mi poÅlite nasledujÃce informÃcie, ako je uvedenà niÅÅie. Tvoje celà meno .......... Adresa ........... Vek ............... povolanie ........ Fotka ............... ZostaÅte poÅehnanà Tvoja sestra v Kristu

fro 2019 to 2020 2019 2020
fro 2019 to 2020 2019 2020