The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  VaÅ¡e wemail kvóta prekrocila limit úložiÅ¡te na 20GB
From:  info@iol.cz
Date:  Mon, 13 Aug 2012 11:13:16 -0700

A Scam Email with the Subject "Vaše wemail kvóta prekrocila limit úložište na 20GB" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Mon, 13 Aug 2012 11:13:16 -0700 and has been classified as a Generic Scam. The sender was info@iol.cz, although it may have been spoofed.

VaÅe wemail kvÃta prekrocila limit ÃloÅiÅte na 20GB. Ty jsou nynà beÅà na 20,89. zkopÃrujte prosÃm, nebo kliknete na vÃÅe uvedenà odkaz na re-aktivaci a obnovit svou kvÃtu webmail. http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fbeam.to%2F4275 Pokud tak neucinÃte, muÅe mÃt za nÃsledek omezenà prÃstup k vaÅemu Ãctu webmail. dÃky LokÃl Host