The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  LÃ¥net @ 3%
From:  "Amvest Financial Group" <aaheim@mimer.no>
Date:  Tue, 31 May 2011 23:13:15 -0700

A Scam Email with the Subject "LÃ¥net @ 3%" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Tue, 31 May 2011 23:13:15 -0700 and has been classified as a Generic Scam. The sender was "Amvest Financial Group" <aaheim@mimer.no>, although it may have been spoofed.
KjÃre herr / fru

Jeg er Mr. Donald Moore Amvest Financial Group. Ved Ã
gà inn med finansiering,  tilbyr vi finansielle
lÃsninger for bedrifter og jobber hardt for à sikre
at  vÃre kunder til à ta den riktige avgjÃrelsen om
hvilket arrangement er best for  dem og din bedrift.

Amvest Financial Group tilbyr lÃsninger spesielt
tilpasset dine  forretningsbehov: hvis du er en en
mann band pà jakt etter en liten kortsiktig  lÃn,
eller et stort konsern selskap som sÃker midler til Ã
kjÃpe et nytt kontor  - vi kan gi deg all den stÃtte
og informasjonen du trenger for à gjÃre tallene 
legge opp.

Du trenger et lÃn? Eller du sÃkte om lÃn fra den
lokale banken, men alt  forgjeves? her kommer en
mulighet til à fà lÃn uten noen problemer eller 
ulemper. Vi tilbyr alle typer lÃn pà US $ 10.000
(Personal lÃn) og over renten  pà 3%.

Du virkelig trenger et lÃn? Hvis ja, er du gir oss
fÃlgende:

* LÃnebelÃp trengs: ........
* LÃn sikt Lengde: ..............
* Land: ..................................

Kontakt oss i dag med denne e-post:
amvest_finance@ozchat.org

Vi venter pà svaret.

Takk
Donald Moore
Amvest Financial Group
E-post: amvest_finance@ozchat.org