The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  Od: p?n Simone Turner
From:  Mr Simone Turner <acct.contfarmkalimantan@sieradproduce.com>
Date:  Sun, 29 Oct 2017 18:21:07 -0400
Od: pÃn Simone Turner
SÃkromnà ââtelefÃnne ÄÃslo: +447 0457 67766


Prijmite svoje ospravedlnenie, ak moja poÅta nespÄÅa vaÅu osobnà etiku. PredstavÃm sa ako pÃn Simone Turner; Som obÄanom PanenskÃch ostrovov Britskà obÄan v LondÃne. RiaditeÄ v oddelenà riadenia ÃÄtu, ktorà tu kontroluje vo finanÄnej sieti SpojenÃho krÃÄovstva.

Toto je detail toho, Äo chcem, aby ste sa zÃÄastnili jednÃho z naÅich ÃÄtov s bilanciou 8 miliÃnov pÃÅsto tisÃc britskÃch libier. Je neÄinnà a nie je otvorenà Moje vyÅetrovania a potvrdenia, majiteÄ tohto ÃÄtu, meno cudzinca (Dr. Hassan Manzoor Hassan), ktorà zomrel s celou svojou rodinou v SÃrii.

DÃvam vaÅe povolenie, aby som vÃs ako pozostalÃho / prijÃmateÄa odovzdal zosnulÃmu, aby ste mohli vÃnosy z tohto ÃÄtu ocenenà na (FIRST MILIENT PÃVOD BRITSKÃCH POUNDS STERLING) zaplatiÅ na svoj vlastnà bankovà ÃÄet vo vaÅej krajine.

Toto sa bude platiÅ alebo zdieÄaÅ v nasledujÃcich percentÃch, 55% pre mÅa a 45% pre vÃs, 5% sa pouÅije na vÅetky nÃklady, ktorà vzniknÃ. VÅetky potrebnà prÃvne dokumenty, ktorà moÅno pouÅiÅ na vrÃtenie tohto nÃroku, sà nÃm zabezpeÄenÃ.

ProsÃm, dajte mi nasledujÃce, pretoÅe mÃme 7 dnà na dokonÄenie.
Je to veÄmi naliehavÃ.

1. Celà meno.
2. VaÅe priame mobilnà ÄÃslo.
3. VaÅa kontaktnà adresa.
4. VÃÅ vek
5. VaÅe povolanie.
6. ÄÃslo faxu.

Tento fond moÅno investovaÅ do vÃroby alebo do poÄnohospodÃrskeho spracovania. premÃÅÄaÅ o tom a odpovedaÅ na mÅa

S pozdravom,
PÃn Simon Turner
+447 0457 67766

Od: pÃn Simone TurnerSÃkromnà ââtelefÃnne ÄÃslo: +447 0457 67766

Prijmite svoje ospravedlnenie, ak moja poÅta nespÄÅa vaÅu osobnà etiku. PredstavÃm sa ako pÃn Simone Turner; Som obÄanom PanenskÃch ostrovov Britskà obÄan v LondÃne. RiaditeÄ v oddelenà riadenia ÃÄtu, ktorà tu kontroluje vo finanÄnej sieti SpojenÃho krÃÄovstva.
Toto je detail toho, Äo chcem, aby ste sa zÃÄastnili jednÃho z naÅich ÃÄtov s bilanciou 8 miliÃnov pÃÅsto tisÃc britskÃch libier. Je neÄinnà a nie je otvorenà Moje vyÅetrovania a potvrdenia, majiteÄ tohto ÃÄtu, meno cudzinca (Dr. Hassan Manzoor Hassan), ktorà zomrel s celou svojou rodinou v SÃrii.
DÃvam vaÅe povolenie, aby som vÃs ako pozostalÃho / prijÃmateÄa odovzdal zosnulÃmu, aby ste mohli vÃnosy z tohto ÃÄtu ocenenà na (FIRST MILIENT PÃVOD BRITSKÃCH POUNDS STERLING) zaplatiÅ na svoj vlastnà bankovà ÃÄet vo vaÅej krajine.
Toto sa bude platiÅ alebo zdieÄaÅ v nasledujÃcich percentÃch, 55% pre mÅa a 45% pre vÃs, 5% sa pouÅije na vÅetky nÃklady, ktorà vzniknÃ. VÅetky potrebnà prÃvne dokumenty, ktorà moÅno pouÅiÅ na vrÃtenie tohto nÃroku, sà nÃm zabezpeÄenÃ.
ProsÃm, dajte mi nasledujÃce, pretoÅe mÃme 7 dnà na dokonÄenie.Je to veÄmi naliehavÃ.
1. Celà meno.2. VaÅe priame mobilnà ÄÃslo.3. VaÅa kontaktnà adresa.4. VÃÅ vek5. VaÅe povolanie.6. ÄÃslo faxu.
Tento fond moÅno investovaÅ do vÃroby alebo do poÄnohospodÃrskeho spracovania. premÃÅÄaÅ o tom a odpovedaÅ na mÅa
S pozdravom,PÃn Simon Turner+447 0457 67766

What Is This?

This Email with the Subject "Od: p?n Simone Turner" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Sun, 29 Oct 2017 18:21:07 -0400 and has been classified as a Advance Fee Fraud/419 Scam Email. The sender shows as Mr Simone Turner <acct.contfarmkalimantan@sieradproduce.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.

Since you’re here …
we have a small favour to ask. More people are visting Scamdex and Scamalot than ever but advertising revenues are falling fast and we have no 'product' to sell. And unlike many informational websites, we haven’t put up a paywall or membership barrier – we want to keep our site as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. Scamdex/Scamalot websites takes a lot of time, money and hard work to keep running. We do this because we hate to see our fellow humans getting scammed out of their hard-earned money by low-lives.
Consider switching off your AdBlocker (if you use one) or contributing directly by one of the links below. Thank you for reading!
fro 2018 to 2019 2018 2019
fro 2018 to 2019 2018 2019