The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  Drahý příteli,
From:  morris bentley <alhajijmamadu@yahoo.com>
Date:  Sat, 30 Jul 2016 14:13:53 -0400

A Scam Email with the Subject "Drahý příteli," was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Sat, 30 Jul 2016 14:13:53 -0400 and has been classified as a Generic Scam. The sender was morris bentley <alhajijmamadu@yahoo.com>, although it may have been spoofed.

Drahà pÅÃteli,

K mÃmu chÃpÃnàvaÅe pozornost je tÅeba v jinÃch postupovat v tÃto transakci.

Poslal jsem tento dopis na vÃs pÅed mÄsÃcem, ale nejsem si jistÃ, jestli mÃÅ to, jak jsem neslyÅel od tebe, a to je dÅvod, proÄ jsem jejàopakovanà pÅenos. Jsem prÃvnÃk Morris Bentley, dÄlÃm tuto nabÃdku na vÃs v souvislosti s ÃmrtÃm mÃho zesnulÃho klienta, kteràpÅed svou smrtÃ, coÅ vede k urÄitàobrovskà mnoÅstvà penÄz, 13.580 milionÅ dolarÅ v bance. Po neÃspÄÅnÃm pokusu najÃt odkaz tam, rozhodl jsem se VÃs kontaktovat pro naÅe vlastnàvzÃjemnÃho prospÄchu, moje kontaktnà adresa (barmbentley@gmail.com) budu Äekat slyÅet od vÃs tentokrÃt ne mlÄet dÃky za vaÅi laskavou porozumÄnÃ.

Pozdravy
Barrister Morris Bentley