The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  RE: Charity Donation
From:  "Kemmeren, Lise" <L.Kemmeren@ggzingeest.nl>
Date:  Thu, 28 Jan 2016 15:51:16 -0800

A Scam Email with the Subject "RE: Charity Donation" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Thu, 28 Jan 2016 15:51:16 -0800 and has been classified as a Generic Scam. The sender was "Kemmeren, Lise" <L.Kemmeren@ggzingeest.nl>, although it may have been spoofed.

 
 

Van: Kemmeren, Lise
Verzonden: donderdag 28 januari 2016 23:08
Aan: Kemmeren, Lise
Onderwerp: Charity Donation

Charity Donation To You, Contact [ amcrobb@qq.com ] for more details.


Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden en het bericht te vernietigen. Het is niet toegestaan de inhoud van dit bericht verder te verspreiden of te gebruiken. Voor meer informatie over GGZ inGeest: www.ggzingeest.nl. Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.