The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  †No Subject†
From:  TBS FINANCIAL SERVICES <ashrh@qu.edu.sa>
Date:  Tue, 15 Sep 2015 02:39:08 -0700

A Scam Email with the Subject "†No Subject†" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Tue, 15 Sep 2015 02:39:08 -0700 and has been classified as a Generic Scam. The sender was TBS FINANCIAL SERVICES <ashrh@qu.edu.sa>, although it may have been spoofed.Necesita un urgente (prÃstamo) si es asà hacer contacto entra en contacto con nosotros a travÃs de nuestro email:sarahcampbell147@gmail.com

P Please consider the environment before printing this e-mail


ØØÙØØ ÙØØÙÙÙØ: ÙØÙ ØÙØØØÙØ ÙÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ØÙØÙ ÙØÙÙØ ØØÙØ ÙØ ØØØÙÙ ØÙÙ ÙØÙÙÙØØ ØØÙØØ ØØÙØÙØ ÙØØØÙØ ÙØÙÙÙÙØ. ØØØ ÙÙ ØÙÙ ØÙØØØ ØÙÙØÙÙ ØÙØÙ ØÙØØØÙØ ÙØØ ØÙÙÙ ØÙØÙÙ ØÙÙØØÙ ØØØØ ÙØÙÙÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙ ØÙØØØÙØ ÙÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ÙÙ ØÙØØØØ ØÙØÙÙ ØÙØØØ ØÙ. Ù ÙØ ÙØÙØ ÙÙ ÙØØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ØÙ ØÙ ØØØ ÙÙÙØØ ØÙ ØÙØÙØ ØÙØØÙÙØØÙØ ÙØÙ ØØØ ØÙ ØØØØÙØÙÙØ ÙØÙ ØØØ. ØÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙØØØØ ÙØÙØØØØ ØÙØÙ ØØÙÙÙØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØØØØ ÙÙØ ØÙ ØØÙ ØÙÙØØÙ ÙÙÙØ ØØÙØØÙØØ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙØ ÙÙØ ØØØÙÙ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙ ØÙ ÙØØÙÙÙØ ØÙ ØÙØØØØØ ØÙÙØØØØ ØÙ ØÙ ÙÙØÙØØØ ÙØ ÙØÙÙÙØ ÙØØ ØÙØØÙØ.

Disclaimer: The information in this email and in any files transmitted with it is intended only for the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you receive this in error, please contact the sender immediately and delete the material from any computer. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is strictly prohibited. Statement and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of Qassim University. QU accepts no liability for damage caused by any virus transmitted by this email.