The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  †No Subject†
From:  TBS FINANCIAL SERVICES <ashrh@qu.edu.sa>
Date:  Tue, 15 Sep 2015 02:39:08 -0700
Category:  Generic


Necesita un urgente (prÃstamo) si es asà hacer contacto entra en contacto con nosotros a travÃs de nuestro email:sarahcampbell147@gmail.com

P Please consider the environment before printing this e-mail


ØØÙØØ ÙØØÙÙÙØ: ÙØÙ ØÙØØØÙØ ÙÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ØÙØÙ ÙØÙÙØ ØØÙØ ÙØ ØØØÙÙ ØÙÙ ÙØÙÙÙØØ ØØÙØØ ØØÙØÙØ ÙØØØÙØ ÙØÙÙÙÙØ. ØØØ ÙÙ ØÙÙ ØÙØØØ ØÙÙØÙÙ ØÙØÙ ØÙØØØÙØ ÙØØ ØÙÙÙ ØÙØÙÙ ØÙÙØØÙ ØØØØ ÙØÙÙÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙ ØÙØØØÙØ ÙÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ÙÙ ØÙØØØØ ØÙØÙÙ ØÙØØØ ØÙ. Ù ÙØ ÙØÙØ ÙÙ ÙØØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ØÙ ØÙ ØØØ ÙÙÙØØ ØÙ ØÙØÙØ ØÙØØÙÙØØÙØ ÙØÙ ØØØ ØÙ ØØØØÙØÙÙØ ÙØÙ ØØØ. ØÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙØØØØ ÙØÙØØØØ ØÙØÙ ØØÙÙÙØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØØØØ ÙÙØ ØÙ ØØÙ ØÙÙØØÙ ÙÙÙØ ØØÙØØÙØØ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙØ ÙÙØ ØØØÙÙ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙ ØÙ ÙØØÙÙÙØ ØÙ ØÙØØØØØ ØÙÙØØØØ ØÙ ØÙ ÙÙØÙØØØ ÙØ ÙØÙÙÙØ ÙØØ ØÙØØÙØ.

Disclaimer: The information in this email and in any files transmitted with it is intended only for the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you receive this in error, please contact the sender immediately and delete the material from any computer. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is strictly prohibited. Statement and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of Qassim University. QU accepts no liability for damage caused by any virus transmitted by this email.
Necesita un urgente (prÃstamo) si es asà hacer contacto entra en contacto con nosotros a travÃs de nuestro email:sarahcampbell147@gmail.com

P Please consider the environment before printing this e-mail

ØØÙØØ ÙØØÙÙÙØ: ÙØÙ ØÙØØØÙØ ÙÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ØÙØÙ ÙØÙÙØ ØØÙØ ÙØ ØØØÙÙ ØÙÙ ÙØÙÙÙØØ ØØÙØØ ØØÙØÙØ ÙØØØÙØ ÙØÙÙÙÙØ. ØØØ ÙÙ ØÙÙ ØÙØØØ ØÙÙØÙÙ ØÙØÙ ØÙØØØÙØ ÙØØ ØÙÙÙ ØÙØÙÙ ØÙÙØØÙ ØØØØ ÙØÙÙÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙ ØÙØØØÙØ ÙÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ÙÙ ØÙØØØØ ØÙØÙÙ ØÙØØØ ØÙ. Ù ÙØ ÙØÙØ ÙÙ ÙØØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ÙØÙÙØØÙØ (ØÙ ÙØØØ) ØÙ ØÙ ØØØ ÙÙÙØØ ØÙ ØÙØÙØ ØÙØØÙÙØØÙØ ÙØÙ ØØØ ØÙ ØØØØÙØÙÙØ ÙØÙ ØØØ. ØÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙØØØØ ÙØÙØØØØ ØÙØÙ ØØÙÙÙØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØØØØ ÙÙØ ØÙ ØØÙ ØÙÙØØÙ ÙÙÙØ ØØÙØØÙØØ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙØ ÙÙØ ØØØÙÙ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙ ØÙ ÙØØÙÙÙØ ØÙ ØÙØØØØØ ØÙÙØØØØ ØÙ ØÙ ÙÙØÙØØØ ÙØ ÙØÙÙÙØ ÙØØ ØÙØØÙØ.

Disclaimer: The information in this email and in any files transmitted with it is intended only for the addressee and may contain confidential and/or privileged material. Access to this email by anyone else is unauthorized. If you receive this in error, please contact the sender immediately and delete the material from any computer. If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is strictly prohibited. Statement and opinions expressed in this e-mail are those of the sender, and do not necessarily reflect those of Qassim University. QU accepts no liability for damage caused by any virus transmitted by this email.


What Is This?

This Email with the Subject "†No Subject†" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Tue, 15 Sep 2015 02:39:08 -0700 and has been classified as a Generic Scam Email. The sender shows as TBS FINANCIAL SERVICES <ashrh@qu.edu.sa>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.

Since you’re here …
we have a small favour to ask. More people are visting Scamdex and Scamalot than ever but advertising revenues are falling fast and we have no 'product' to sell. And unlike many informational websites, we haven’t put up a paywall or membership barrier – we want to keep our site as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. Scamdex/Scamalot websites takes a lot of time, money and hard work to keep running. We do this because we hate to see our fellow humans getting scammed out of their hard-earned money by low-lives.
Consider switching off your AdBlocker (if you use one) or contributing directly by one of the links below. Thank you for reading!
fro 2018 to 2019 2018 2019
fro 2018 to 2019 2018 2019