The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  cześć
From:  joyjohnson168 <joyjohnson16844444444@libero.it>
Date:  Thu, 01 May 2014 06:15:24 -0700

A Scam Email with the Subject "cześć" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Thu, 01 May 2014 06:15:24 -0700 and has been classified as a Generic Scam. The sender was joyjohnson168 <joyjohnson16844444444@libero.it>, although it may have been spoofed.

czeÅÄ
Mam na imiÄ Joy Johnson
widziaÅem dzisiaj swÃj profil i staÅ siÄ tobÄ interesuje, i bÄdzie
rÃwnieÅ wiedzieÄ, jak wam wiÄcej, i chcÄ Ci wysÅaÄ mail na mÃj adres, wiÄc
  moÅe daÄ Ci moje zdjÄcie, aby wiedzieÄ, z kim ja jestem. Tu jest mÃj
  adres e-mail (joyjohnson41@yahoo.com)
WierzÄ, Åe moÅemy przenieÅÄ tutaj! Czekam na twÃj mail na mÃj adres powyÅej.
radoÅÄ
(PamiÄtaj, na odlegÅoÅÄ lub kolor nie ma znaczenia, ale wiele spraw miÅoÅci w 
Åyciu)
proszÄ o kontakt tutaj
  (joyjohnson41@yahoo.com)


Hello
My name is Joy Johnson
i saw your profile today and became interested in you,i will
also like to know you the more,and i want you to send an email to my email 
address so i
 can give you my picture for you to know whom i am. Here is my
 email address (joyjohnson41@yahoo.com)
I believe we can move from here!I am waiting for your mail to my email address 
above.
Joy
(Remember the distance or colour does not matter but love matters a lot in 
life)
please contact me here
 (joyjohnson41@yahoo.com)