The Scamdex Scam Email Archive - Lotto/Lottery o

Subject:  Výherní císlo: 111326344448
From:  "LOTTERY PROMO 2011" <info@bahtiyartuna.com>
Date:  Thu, 08 Dec 2011 04:50:43 -0800

A Scam Email with the Subject "Výherní císlo: 111326344448" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Thu, 08 Dec 2011 04:50:43 -0800 and has been classified as a Lotto/Lottery Scam. The sender was "LOTTERY PROMO 2011" <info@bahtiyartuna.com>, although it may have been spoofed.

Vice President recepce loterie Corporation MezinÃrodnà AustrÃlie.
Datum: 08.10.2011
Ref.: 575061725
ÅarÅe: 80564902/188
Lotto Typ: Mega miliÃnya
VÃhernà cÃslo: 111326344448

VÃÅenà vÃtez,

To je VÃm oznÃmit, Åe vaÅe e-mailovà adresa se objevily vÃtez loterie programu v AustrÃlii. Ty byly 
proto schvÃleny poÅadovat celkovou sumu 980.000 dolaru USD (devet set osmdesÃt tisÃc dolaru) ..

JAK TO TVRDÃ VAÅE CENA

Do souboru svuj nÃrok. ProsÃm, zadejte svà datum draw, cÃslo jednacÃ, cÃslo ÅarÅe a vÃhernà cÃslo, 
kterà je umÃsteno v levÃm hornÃm rohu tÃto zprÃvy takà na tvrzenà agenta okamÅite Mr.Kenneth Dalsh. 
To vÃm rekne, jak zÃskat svà vÃteznà cenu. Krome toho musÃte dÃt svà telefonnà cÃslo, aby pomohla 
najÃt soubor snadno. Z bezpecnostnÃch duvodu doporucujeme vÅem vÃtezum, aby tyto informace duvernà 
z verejnÃho do vaÅeho tvrzenà je zpracovÃna a vaÅi cenu dostal k vÃm, a takà pro verejnost. To je 
soucÃstà naÅà bezpecnostnà protokol k zamezenà dvojÃho tvrzenÃm a neopodstatnenà s vyuÅitÃm tohoto 
programu nezÃcastnenÃmi personÃl nebo neoficiÃlnÃ.

Jak kontaktovat svÃho agenta

Stacà kontaktovat svÃho agenta kontaktnà Ãdaje;

Dalsh Kenneth (pan)
Email: office.kennethdalsh@gmail.com

PoznÃmka: VÅechny vÃhry musà bÃt uplatnena do 30 OCT 2011, jinak vÅechny financnà prostredky budou 
zruÅeny.

S pozdravem
Brusch GISO
Online koordinÃtor
AUSTRÃLIE loterie INC

Copyright 2000-2011 AustrÃlie mezinÃrodnà loterii. VÅechna prÃva vyhrazena.