The Scamdex Scam Email Archive - Generic o

Subject:  Hello
From:  lowrrta bugiba <baby7668@att.net>
Date:  Wed, 17 Aug 2011 18:50:58 -0700

A Scam Email with the Subject "Hello" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Wed, 17 Aug 2011 18:50:58 -0700 and has been classified as a Generic Scam. The sender was lowrrta bugiba <baby7668@att.net>, although it may have been spoofed.
Hello

nice to my Dear, i am lowrrta? I am single never married i am so glad to meet you here, Beside i have something very vital to disclose with you, but I found it difficult to express myself here, since it's a public site. I will be very happy, If you can get back to me, through my e-mail So we can get to know each other better,and exchange our  pictures and also tell you more about me OK
Yours Lovely,
LOWRRTA.


ÎÎÎÎ ÏÎÏ

ÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÏ, ÎÎÎÎÎ lowrrta; ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎ ÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÏ, ÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎ ÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎ ÎÎ ÏÎÏ, ÎÎÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÏ ÎÎÏ ÎÎÏ, ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÏÎ. ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÎÏÏÏÏÎÏ, ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÏ ÏÎ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÏ e-mail ÎÎÏ ÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎ Î ÎÎÎÏ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÏÏ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎ OK
ÎÎÎÏÏ ÏÎÏ Lovely,
LOWRRTA.