The Scamdex Scam Email Archive

Subject:  lütfen okuyun ve çok acilen bana cevap: Juliet Akumi özledim arası ...................... please read and reply to me very urgently: from miss Juliet Akumi
From:  Juliet Juliet <julietatif00@gmail.com>
Date:  Thu, 07 Jul 2011 08:31:42 -0700
Sevgili

Ne bugÃn, ve sana saÄlÄklÄ olacaÄÄnÄ umuyorum?

i miss am, Juliet Musa Akumi, yaÅlÄ kÄz, bir tÄp ÃÄrencisi 24 yÄl Ãnce, ben Ãad ama ben Ouagadougou Burkina Faso burada bir sadaka ev artÄk ikamet duyuyorum

, Ben bir Åey Ãok ben gerÃekten yardÄm ellerini gerek hayatÄm hakkÄnda Ãnemli, bu yÃzden benim kim olduÄumu biliyor ve de amacÄm sizinle iletiÅim iÃin Ãnemli olduÄunu sÃyledi, ÃÃnkà Ãok dikkatli posta yoluyla okumak gerekir lÃtfen dua Beni merhamet olacak ve Åimdiki durumdan hayatÄmÄ kurtarÄyor

Ben o benim doÄumdan hemen sonra Ãldà olarak annem bilmek bÃyÃdà asla, babam, annem insanlar onu, bu yÃzden babam bu kadar sonra, beni ÃldÃrebilir ki Ãok kÄzgÄn ve korkar oldu kutluyor geldiÄinde zehirlenmiÅ olduÄunu sÃyledi benim anneler mezar, babam ve Mali ocated rel aldÄ, babamÄn adÄ merhum Musa Akumi olduÄunu, babam bir iÅ adamÄ olduÄunu, o, Burkina Faso kireà taÅÄ ve onun iÅ iÃin baÅka Ãlkelere seyahat fÄrsatlarÄ Ãok Ben onun iÅ ortaÄÄ ve Sierra Leone'de bir altÄn madeninde bir ÃÃkÃÅ iÃinde iÅ ortaÄÄ ailesinin ÃlÃmÃne kadar babam ile Mali yaÅamÄÅ, bu sayfadan hikaye Ãzerinden okuyabilirsiniz lÃtfen

http://mrtara.com/2010/03/20/200-killed-in-goldmine-at-bo-district-west-africa-goldmine-tragedy/

i bile gÃrme ya da tamamen iyi bilmeden, ben bÃtÃn bunlarÄ anlatan Ãok yakÄnda Ãnce niye merak edebilir biliyorum, bana gerÃekten bir Åeyler bana yardÄm edebilir ve onu nerede bu sadaka evinde Ãlmek daha gÃvendiÄiniz daha iyi olur bana sÃyler Bana yardÄm edecek hià vÃcut var, birÃok gÄda ve ilaà yetersizliÄi nedeniyle burada ÃlÃyor, bu yerde acÄ, ben gÃnden gÃne aÄlama, ben Ãok tÃm bu anlattÄÄÄm iÃin ÃzgÃnÃm, ben sÄnÄrÄna sanmam BÃtÃn bu size ama ben hiÃbir Åey yemek gÃrmeden bazen bÃtÃn gÃn orada, nasÄl hissettiÄimi anlatmak iÃin hià bir bedene sahip, Ãok acÄ, ama dua sizin yardÄmÄnÄzla ben yaÅamak iÃin daha iyi bir yaÅam olacak

Rahmetli babam ve iradeli aynÄ zamanda bana bir hazine kutusunun yakÄn akraba yapÄlmÄÅ burada Burkina Faso yÄlÄnda banka aracÄlÄÄÄyla bir gÃvenlik Åirketi yatÄrÄlÄr ve gÃvenlik Åirketi yapmak raÄmen hazine kutusuna, 9,2 $ (ABD DolarÄ) Milyon iÃinde yatÄrÄlÄr iÃerir ama, hazine kutusunda ne olduÄunu rahmetli babamÄn gÃvenlik Åirketi ile fon gÃvenli onlarÄn bankadan ÃÃnkà babamÄn banka mÃdÃrà hazine kutusu hakkÄnda her Åeyi bilir bilmez, babamÄn bana verdiÄin hangi burada bazÄ belgeler var hazine kutusu iddia, ben gÃvenlik Åirketi gitti ve onlar rahmetli babamÄn bir yabancÄnÄn sunmadan bana hazine kutusunun aÃÄklamasÄ olamaz sÃyledi talimatÄ

neden ben senin yardÄmÄna ihtiyacÄm var sebebi rahmetli babamÄn gÃvenlik Åirketi verdiÄi talimat yÃzÃnden olduÄunu, babam onun tek ÃocuÄu Eric benimle evlenir misin ki onun iÅ ortaÄÄ ile anlaÅtÄlar, bu yÃzden babamÄn arkadaÅÄ karÅÄ olan sadakat sigortalamak iÃin sÃyledi sÃzÃnà oÄlu Eric benimle evlenir misin ki, babam gÃvenlik Åirketi de Åimdi Eric ÃÃkÃÅà babasÄ ve mayÄn ÃldÃ, bana akÄllÄca hazine yÃnetmenize yardÄmcÄ olabilir bir yabancÄ ile bana hazine kutusu serbest bÄrakmak iÃin talimat Sierra Leone'de bir altÄn madeni gÃvenlik Åirketi talimat rahmetli babamÄn olarak iddia iÃin bir yabancÄnÄn sunmadan bana hazine kutusunun aÃÄklamasÄ olamaz

Bana yardÄm etmek ve beni gÃvenlik Åirketi serbest bÃylece size hazine kutusu teslim akÄllÄca hazine yÃnetmek iÃin yardÄmcÄ olabilecek bir yabancÄ olarak benim iÃin durmak istiyorum lÃtfen, ben ve Ãlkenizde sizin katÄlmak Ãzerinden gelecek EÄer ben doktor olmak istiyorum ÃÃnkà bana fon yatÄrÄm iÃin yardÄmcÄ olurken benim ÃalÄÅmalarÄna devam, ben olacak, lÃtfen ben ÄÅte yardÄmcÄ olacak ve bunun gibi benim Ãocukluk hayallerim oldu h baÅkalarÄnÄn hayatÄnÄ kurtaracak kadar bir doktor olmak iÃin aÅk kalan yatÄrÄm olacak iken toplam fonun% 15 ile telafi

Ben nazikÃe bana hazÄr bana yardÄm bilmeni istiyorum lÃtfen bÃylece ben iletebilir hazine kutusunun tÃm detaylarÄ ve size gÃvenlik Åirketi de temas

seni biz de sesini duymak gibi olacak telefon ve i konuÅmak bÃylece bana resminizi ve telefon numaranÄzÄ gÃndermek istiyorsanÄz, lÃtfen bana yardÄm etmek dÃrÃst olacak gerÃekten eÄer

Ben en kÄsa zamanda yanÄtÄnÄzÄ almayÄ bekliyor olacak

SaygÄlarÄmla,
Juliet

ENGLISH

dearest,

How are you today, and i hope you are in good health?

i am miss, Juliet Moses Akumi, I am 24 years old girl, a medical student, I am from Chad but I am residing now in a charity home here in Ouagadougou Burkina Faso

Please I need you to read through this mail very carefully because I said something very important about my life which I really need your helping hands, so it is important for you to know who I am and also my purpose for contacting you, and I pray you will have pity on me and save my life from my present situation

I never grew up to know my mum as she died immediately after my birth, my father told me that, my mother was poisoned when people came to celebrating with her, so my father became very angry and afraid that they might kill me, so after my mothers burial, my father took me and rel ocated to Mali, my fatherâs name is late Mr. Moses Akumi, My father was a business man, he deals on lime stone in Burkina Faso, and travel to other countries for his business, so I lived in Mali with my father until his death with his business partner and the family of his business partner in a collapse at an gold mine in Sierra Leone, please you can read through the story from this page

http://mrtara.com/2010/03/20/200-killed-in-goldmine-at-bo-district-west-africa-goldmine-tragedy/

i know you may wonder why i am so soon telling you about all this, even without seeing or knowing you fully well, really something in me tells me you can help me and it is better to trust you than to die in this charity home where I have no body to help me, I am suffering in this place, many are dying here because of lack of food and medications, I cry day after day, I am very sorry for telling you all this, I donât suppose to border you with all this but I have no body to tell how I feel, sometimes I stay the whole day without seeing anything to eat, it is too painful, but I pray that with your help I will have a better life to live

My late father willed and also made me the next of kin of a treasure box deposited in a security company through his bank here in Burkina Faso, and in the treasure box contains $9.2 Million (US Dollars) deposited in it, though the security company do not know what is in the treasure box, but my fatherâs bank director knows everything about the treasure box because it was from their bank that my late father secured the fund with the security company, I have some documents here which my father gave to me to claim the treasure box, I went to the security company and they told me that they can not release the treasure box to me without presenting a foreigner as my late father instructed

the reason why I need your help is because of the instruction my late father gave to the security company, my father agreed with his business partner that his only child Eric will marry me, so my father told me that to insure his friend his faithfulness towards his promise that his son Eric will marry me, my father instructed the security company to release the treasure box to me through a foreigner who can help me to manage the treasure wisely, so now Eric has died with his father and mine in the collapse at an gold mine in Sierra Leone the security company can not release the treasure box to me without presenting a foreigner for the claim as my late father instructed

Please I want you to help me and stand for me as a foreigner who can help me to manage the treasure wisely so that the security company can release and deliver the treasure box to you, and I will come over to join you in your country and continue my studies while you will help me to invest the fund because I want to be a doctor, I love to be a doctor so that I will be able help and save others life it h as been my dreams from my childhood, please I will compensate you with 15% of the total fund while the rest will be for investment

Please I want you to kindly let me know your readiness to help me so that I can forward all the details of the treasure box and also the contact of the security company to you

if really you will be honest to help me, please i want you to send your picture and your phone number to me so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

I will be expecting to receive your reply as soon as possible

Yours sincerely,
Juliet

Sevgili

Ne bugÃn, ve sana saÄlÄklÄ olacaÄÄnÄ umuyorum?

i miss am, Juliet Musa Akumi, yaÅlÄ kÄz, bir tÄp ÃÄrencisi 24 yÄl Ãnce, ben Ãad ama ben Ouagadougou Burkina Faso burada bir sadaka ev artÄk ikamet duyuyorum

, Ben bir Åey Ãok ben gerÃekten yardÄm ellerini gerek hayatÄm hakkÄnda Ãnemli, bu yÃzden benim kim olduÄumu biliyor ve de amacÄm sizinle iletiÅim iÃin Ãnemli olduÄunu sÃyledi, ÃÃnkà Ãok dikkatli posta yoluyla okumak gerekir lÃtfen dua Beni merhamet olacak ve Åimdiki durumdan hayatÄmÄ kurtarÄyor

Ben o benim doÄumdan hemen sonra Ãldà olarak annem bilmek bÃyÃdà asla, babam, annem insanlar onu, bu yÃzden babam bu kadar sonra, beni ÃldÃrebilir ki Ãok kÄzgÄn ve korkar oldu kutluyor geldiÄinde zehirlenmiÅ olduÄunu sÃyledi benim anneler mezar, babam ve Mali ocated rel aldÄ, babamÄn adÄ merhum Musa Akumi olduÄunu, babam bir iÅ adamÄ olduÄunu, o, Burkina Faso kireà taÅÄ ve onun iÅ iÃin baÅka Ãlkelere seyahat fÄrsatlarÄ Ãok Ben onun iÅ ortaÄÄ ve Sierra Leone'de bir altÄn madeninde bir ÃÃkÃÅ iÃinde iÅ ortaÄÄ ailesinin ÃlÃmÃne kadar babam ile Mali yaÅamÄÅ, bu sayfadan hikaye Ãzerinden okuyabilirsiniz lÃtfen

http://mrtara.com/2010/03/20/200-killed-in-goldmine-at-bo-district-west-africa-goldmine-tragedy/

i bile gÃrme ya da tamamen iyi bilmeden, ben bÃtÃn bunlarÄ anlatan Ãok yakÄnda Ãnce niye merak edebilir biliyorum, bana gerÃekten bir Åeyler bana yardÄm edebilir ve onu nerede bu sadaka evinde Ãlmek daha gÃvendiÄiniz daha iyi olur bana sÃyler Bana yardÄm edecek hià vÃcut var, birÃok gÄda ve ilaà yetersizliÄi nedeniyle burada ÃlÃyor, bu yerde acÄ, ben gÃnden gÃne aÄlama, ben Ãok tÃm bu anlattÄÄÄm iÃin ÃzgÃnÃm, ben sÄnÄrÄna sanmam BÃtÃn bu size ama ben hiÃbir Åey yemek gÃrmeden bazen bÃtÃn gÃn orada, nasÄl hissettiÄimi anlatmak iÃin hià bir bedene sahip, Ãok acÄ, ama dua sizin yardÄmÄnÄzla ben yaÅamak iÃin daha iyi bir yaÅam olacak

Rahmetli babam ve iradeli aynÄ zamanda bana bir hazine kutusunun yakÄn akraba yapÄlmÄÅ burada Burkina Faso yÄlÄnda banka aracÄlÄÄÄyla bir gÃvenlik Åirketi yatÄrÄlÄr ve gÃvenlik Åirketi yapmak raÄmen hazine kutusuna, 9,2 $ (ABD DolarÄ) Milyon iÃinde yatÄrÄlÄr iÃerir ama, hazine kutusunda ne olduÄunu rahmetli babamÄn gÃvenlik Åirketi ile fon gÃvenli onlarÄn bankadan ÃÃnkà babamÄn banka mÃdÃrà hazine kutusu hakkÄnda her Åeyi bilir bilmez, babamÄn bana verdiÄin hangi burada bazÄ belgeler var hazine kutusu iddia, ben gÃvenlik Åirketi gitti ve onlar rahmetli babamÄn bir yabancÄnÄn sunmadan bana hazine kutusunun aÃÄklamasÄ olamaz sÃyledi talimatÄ

neden ben senin yardÄmÄna ihtiyacÄm var sebebi rahmetli babamÄn gÃvenlik Åirketi verdiÄi talimat yÃzÃnden olduÄunu, babam onun tek ÃocuÄu Eric benimle evlenir misin ki onun iÅ ortaÄÄ ile anlaÅtÄlar, bu yÃzden babamÄn arkadaÅÄ karÅÄ olan sadakat sigortalamak iÃin sÃyledi sÃzÃnà oÄlu Eric benimle evlenir misin ki, babam gÃvenlik Åirketi de Åimdi Eric ÃÃkÃÅà babasÄ ve mayÄn ÃldÃ, bana akÄllÄca hazine yÃnetmenize yardÄmcÄ olabilir bir yabancÄ ile bana hazine kutusu serbest bÄrakmak iÃin talimat Sierra Leone'de bir altÄn madeni gÃvenlik Åirketi talimat rahmetli babamÄn olarak iddia iÃin bir yabancÄnÄn sunmadan bana hazine kutusunun aÃÄklamasÄ olamaz

Bana yardÄm etmek ve beni gÃvenlik Åirketi serbest bÃylece size hazine kutusu teslim akÄllÄca hazine yÃnetmek iÃin yardÄmcÄ olabilecek bir yabancÄ olarak benim iÃin durmak istiyorum lÃtfen, ben ve Ãlkenizde sizin katÄlmak Ãzerinden gelecek EÄer ben doktor olmak istiyorum ÃÃnkà bana fon yatÄrÄm iÃin yardÄmcÄ olurken benim ÃalÄÅmalarÄna devam, ben olacak, lÃtfen ben ÄÅte yardÄmcÄ olacak ve bunun gibi benim Ãocukluk hayallerim oldu h baÅkalarÄnÄn hayatÄnÄ kurtaracak kadar bir doktor olmak iÃin aÅk kalan yatÄrÄm olacak iken toplam fonun% 15 ile telafi

Ben nazikÃe bana hazÄr bana yardÄm bilmeni istiyorum lÃtfen bÃylece ben iletebilir hazine kutusunun tÃm detaylarÄ ve size gÃvenlik Åirketi de temas

seni biz de sesini duymak gibi olacak telefon ve i konuÅmak bÃylece bana resminizi ve telefon numaranÄzÄ gÃndermek istiyorsanÄz, lÃtfen bana yardÄm etmek dÃrÃst olacak gerÃekten eÄer

Ben en kÄsa zamanda yanÄtÄnÄzÄ almayÄ bekliyor olacak

SaygÄlarÄmla,
Juliet

ENGLISH

dearest,

How are you today, and i hope you are in good health?

i am miss, Juliet Moses Akumi, I am 24 years old girl, a medical student, I am from Chad but I am residing now in a charity home here in Ouagadougou Burkina Faso

Please I need you to read through this mail very carefully because I said something very important about my life which I really need your helping hands, so it is important for you to know who I am and also my purpose for contacting you, and I pray you will have pity on me and save my life from my present situation

I never grew up to know my mum as she died immediately after my birth, my father told me that, my mother was poisoned when people came to celebrating with her, so my father became very angry and afraid that they might kill me, so after my mothers burial, my father took me and rel ocated to Mali, my fatherâs name is late Mr. Moses Akumi, My father was a business man, he deals on lime stone in Burkina Faso, and travel to other countries for his business, so I lived in Mali with my father until his death with his business partner and the family of his business partner in a collapse at an gold mine in Sierra Leone, please you can read through the story from this page

http://mrtara.com/2010/03/20/200-killed-in-goldmine-at-bo-district-west-africa-goldmine-tragedy/

i know you may wonder why i am so soon telling you about all this, even without seeing or knowing you fully well, really something in me tells me you can help me and it is better to trust you than to die in this charity home where I have no body to help me, I am suffering in this place, many are dying here because of lack of food and medications, I cry day after day, I am very sorry for telling you all this, I donât suppose to border you with all this but I have no body to tell how I feel, sometimes I stay the whole day without seeing anything to eat, it is too painful, but I pray that with your help I will have a better life to live

My late father willed and also made me the next of kin of a treasure box deposited in a security company through his bank here in Burkina Faso, and in the treasure box contains $9.2 Million (US Dollars) deposited in it, though the security company do not know what is in the treasure box, but my fatherâs bank director knows everything about the treasure box because it was from their bank that my late father secured the fund with the security company, I have some documents here which my father gave to me to claim the treasure box, I went to the security company and they told me that they can not release the treasure box to me without presenting a foreigner as my late father instructed

the reason why I need your help is because of the instruction my late father gave to the security company, my father agreed with his business partner that his only child Eric will marry me, so my father told me that to insure his friend his faithfulness towards his promise that his son Eric will marry me, my father instructed the security company to release the treasure box to me through a foreigner who can help me to manage the treasure wisely, so now Eric has died with his father and mine in the collapse at an gold mine in Sierra Leone the security company can not release the treasure box to me without presenting a foreigner for the claim as my late father instructed

Please I want you to help me and stand for me as a foreigner who can help me to manage the treasure wisely so that the security company can release and deliver the treasure box to you, and I will come over to join you in your country and continue my studies while you will help me to invest the fund because I want to be a doctor, I love to be a doctor so that I will be able help and save others life it h as been my dreams from my childhood, please I will compensate you with 15% of the total fund while the rest will be for investment

Please I want you to kindly let me know your readiness to help me so that I can forward all the details of the treasure box and also the contact of the security company to you

if really you will be honest to help me, please i want you to send your picture and your phone number to me so that we can talk through phone and i will also like to hear your voice

I will be expecting to receive your reply as soon as possible

Yours sincerely,
Juliet

What Is This?

This Email with the Subject "lütfen okuyun ve çok acilen bana cevap: Juliet Akumi özledim arası ...................... please read and reply to me very urgently: from miss Juliet Akumi" was received in one of Scamdex's honeypot email accounts on Thu, 07 Jul 2011 08:31:42 -0700 and has been classified as a Advance Fee Fraud/419 Scam Email. The sender shows as Juliet Juliet <julietatif00@gmail.com>, although that address was probably spoofed. We recommend that you do not attempt to contact any persons or organizations referenced in this email, as you may expose yourself to scammers and, at the very least, you will be added to their email address lists for spam purposes.

Since you’re here …
we have a small favour to ask. More people are visting Scamdex and Scamalot than ever but advertising revenues are falling fast and we have no 'product' to sell. And unlike many informational websites, we haven’t put up a paywall or membership barrier – we want to keep our site as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. Scamdex/Scamalot websites takes a lot of time, money and hard work to keep running. We do this because we hate to see our fellow humans getting scammed out of their hard-earned money by low-lives.
Consider switching off your AdBlocker (if you use one) or contributing directly by one of the links below. Thank you for reading!
fro 2018 to 2019 2018 2019
fro 2018 to 2019 2018 2019